• Furniture
  • Lighting
  • accessories
  • Projects
  • videos
  • press
  • shows
  • about
  • POTW
  • contact
  • internship

 buttonfacebook.jpg buttonlinkedin.jpg buttonnewsmail.jpg

Stephan Siepermann

Stephan Siepermann graduated in 1997 as an luthier and after that he worked for 3 years as a furniture restorator.  This is where his craftmanship was stimulated and he got skilled as a woodworker. His conceptual skills were trained at the famous Design Academy Eindhoven, where he graduated in 2005.

Siepermann started his studio with workshop in 2008 in Utrecht (NL) in an mideval cellar where he creates furniture objects, interiors, material concepts, and all kind of other products. 

He is very interested in manufacturing and always tries to find new ways to construct or to use materials and techniques differently to achieve new skins, new forms or new functionality.

stephan siepermann often adds an extra layer of usability, humor or some kind of (social) engagement in his creations.
sometimes he does that by contradiction in the used materials, the form itself or its function and sometimes by clever or unusual combinations of one or more of these variable components, however, the startingpoint of his work is always to try to serve its user.

siepermann says: "designing is a bit like cooking; using the same ingredients always in a new composition. 
all products are handcrafted in his own workshop in utrecht and therefore unique pieces of labour.

Over a short period of time Stephan Siepermann created a complete collection of interior products which he exposes and sells internationally.


Furthermore he works on interior projects for hotels, restaurants, shops and private clients.


Name: Stephan Siepermann
Date of birth: 30.11.1975
Place of birth: Haan (BRD)
Study: Design Academy Eindhoven

Studio:
Stephan Siepermann Vormgeving
Oudegracht aan de werf 270
3511 NV Utrecht

+31-(0)6-20440951
info@stephansiepermann.com
www.stephansiepermann.com

stephan_148.jpg


all prices are inclusive btw (vat) and exclusive delivery (60 ct per kilometer)

if you would like to keep updated, subscribe here for the newsletter
dealers for stephan siepermann:

stephan siepermann

Carlos in huis bv

cilo

co van der horst

daamen interieur

het knechtenhuis

just haasnoot

mobilia

plaisir interieur

Oode

van tellingen

workshop of wonders

x-bankstephan siepermann workes among others for:

1op1 architecten 

bebop 

bochum design e.v.

bonnefantenmuseum

booijmans van beuningen

brohan museum

cd&t

de koffiemolen alkmaar

frisse blikken

glow festival

gimmii

K11

museum voor moderne kunst arnhem

moso

philips lighting
 
playback

puha

rijksmuseum twente
 
sportvisserij nederland

sp

spring communication

usine
 
van abbemuseum

de volksbank
 
von der heydt museum
 
zuiver

privacy

stephan siepermann stephan siepermann, gevestigd aan oudegracht 270 werfkelder 3511 nv utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.stephansiepermann.com oudegracht 270 werfkelder 3511 nv utrecht +31 6 20440951

stephan siepermann is de Functionaris Gegevensbescherming van stephan siepermann Hij/zij is te bereiken via info@stephansiepermann.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

stephan siepermann verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@stephansiepermann.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

stephan siepermann verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming

stephan siepermann neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van stephan siepermann) tussen zit. stephan siepermann gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: [aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene]

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 

stephan siepermann bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden Personalia > Bewaartermijn > Reden Adres > Bewaartermijn > Reden Enzovoort > Bewaartermijn > Reden 

Delen van persoonsgegevens met derden

stephan siepermann verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

stephan siepermann gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door stephan siepermann en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@stephansiepermann.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . stephan siepermann wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

stephan siepermann neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@stephansiepermann.com